Finansdepartementet sendte 28. september på høring et forslag om å innføre grunnrentebeskatning på havbruk fra og med 1. januar 2023.

Oppdrettsselskapene og lokalsamfunnene som berøres er i harnisk, mens aksjonærene har sett verdien falle markant. Det er klart at en innføring av en grunnrenteskatt på 40 prosent i tillegg til vanlig selskapsskatt på 22 prosent reduserer overskuddet som tilfaller eierne.