Forutsetningen er selvsagt at Helge Lurås godtar og aksepter alle medlemskriteriene til redaktørforeningen, slik Steiro og vi andre gjør.

For ganske nøyaktig ett år siden søkte Helge Lurås medlemskap i Norsk Redaktørforening. Søknaden endte i makuleringsmaskinen til foreningens sjef Arne Jensen. Årsaken var blant annet at Lurås og Resett sto for «gjentatte klare brudd på den saklighet som Vær varsom-plakaten forplikter oss til» – slik daværende styreleder Harald Stanghelle formulerte det.