Norske sykehus strever med kapasiteten under vinterens covid- og influensabølge. Det er mangel på fastleger. Sykehjem klarer ikke å hindre at eldre mennesker dør alene. Og verre kan det bli, frykter Helsepersonellkommisjonen, som leverer sin rapport til regjeringen i februar. Om få år vil Norge mangle nær 60.000 sykepleiere og helsefagarbeidere.

Utfordringen blir ikke mindre av at vi deler problemene med resten av Europa.

– Alle land i regionen står over for alvorlige problemer knyttet til arbeidsstyrken i helse- og omsorgsyrkene.