«Forskningsrådet er i en alvorlig økonomisk situasjon. For å rydde opp er det behov for ny og annerledes kompetanse i Forskningsrådets styre». Slik lød den dramatiske pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet 12.