Det finnes en 31-siders oversikt fra Kommunaldepartementet over hvilke yrkesgrupper i staten som har såkalt særaldersgrense. En særaldersgrense betyr at jobben er så psykisk eller fysisk krevende at man har krav på å gå av med full pensjon før ordinær pensjonsalder på 67 år.

Det er noen merkverdigheter på departementets liste. Hvorfor har for eksempel statsmeteorologen en særaldersgrense på 65 år? Er virkelig den psykiske belastningen ved å melde om det norske været så tung at det er nødvendig å gå av med pensjon to år tidligere enn andre?

Oversikten fra departementet er i stor grad tuftet på et arbeidsliv fra 1960-tallet.