Det internasjonale energibyrået er den globale tenketanken for energi. IEA produserer rapporter på løpende bånd for å opplyse myndigheter og offentligheten om hvordan vi ligger an i klimakampen.

Den siste i rekken heter Global Hydrogen Review 2021. Budskapet er det samme: Verden gjør ikke nok for å nå målet om netto null utslipp av klimagasser i 2050, heller ikke når det gjelder hydrogen.