Alle disse utsagnene om norsk økonomi og finans er sanne:

  • Bruttonasjonalproduktet økte med 32,3 prosent i 2022, opp fra en vekst på 21,7 prosent i 2021.
  • Bruttonasjonalproduktet (bnp) økte med 3,3 prosent i 2022, ned fra en vekst på 3,9 prosent i 2021.