Sentralbanksjef Jerome Powell startet og avsluttet sin tale på Jackson Hole-symposiet med meget klar tale:

«Det er jobben til Fed å få inflasjonen ned til målet på to prosent, og det vil vi gjøre.»

«Vi vil holde på helt til jobben er gjort.»