Fra 24 til 26. august samles sentralbanksjefer, økonomer og presse i Jackson Hole i Wyoming. Det er Kansas City-avdelingen til The Federal Reserve som arrangerer det tradisjonsrike og sentrale seminaret. Tema dette året er «Structural Shifts in the Global Economy».