Det er den ubarmhjertige konklusjonen i en analyse fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I årets første utgave av Økonomiske analyser drøfter økonomene i Byrået hvordan sentralbanken bør håndtere importert prisvekst.

I 2022 økte konsumprisindeksen med 5,8 prosent, som er den høyeste veksten siden slutten av 1980-tallet.