Onsdag lanserer Europakommisjonen en industristrategi som smaker mer av planøkonomi enn markedsliberalisme. Ifølge planen som er lekket i forkant, skal det settes mål for grønn industriproduksjon. Det skal bli færre reguleringer for satsing på ny teknologi. Begrensningene for subsidier og skattelettelser for klimavennlig teknologi skal lettes.

Planen skal behandles i Europaparlamentet og drøftes på EU-toppmøtet i Brussel neste uke. Foreløpig er det langt fra noen felles europeisk front bak tiltakene, som kommer som svar på amerikanske IRA – Inflation Reduction Act.