Verdien av norske kroner kan måles mot enkeltvalutaer som dollar eller euro. Det har aldri vært dyrere å kjøpe en euro enn nå, mens dollaren faktisk har vært dyrere enn den er nå.

Men skal man vurdere hvor sterk eller svak norske kroner er historisk bør man måle den mot en kurv av valutaer. Da er svaret at bare i januar 2016, da oljeprisen var nede i 30 dollar fatet, har vår valuta hatt like lav kjøpekraft i utlandet som nå.