Kvinnehelseutvalgets leder Christine Meyer leverte torsdag en nær 300 siders rapport spekket med fakta og forslag om kvinners helsesituasjon til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Rapportens innhold er provoserende. Av mange årsaker. Men mest provoserende er mangelen på oppfølging av tiltak fra den forrige kvinnehelserapporten for snart 25 år siden.