Med full akademisk frihet har en rekke medarbeidere i U.S. Army skrevet det første offisielle utkastet til historien om Irak-krigen. Det 1452 siders lange tobindsverket er basert på både muntlige og skriftlige kilder. Blant annet er over 30 000 sider med tidligere klassifiserte militære dokumenter gjort tilgjengelig for analytikerne.