Torsdag stemte Stortinget ned forslag om å utsette behandlingen av norsk tilslutning til energisamarbeidet i EU og tilslutning til energibyrået Acer. Et hovedargument for utsettelse var at to av regjeringspartiene på Island har vedtatt uttalelser mot EUs energisamarbeid. Fremskrittspartiet (tilsvarende Senterpartiet i Norge) vedtok i helgen å «avvise videre overføring av myndighet over Islands energimarked til EU-institusjonene».