Når en advokat truer en dommer og hele den norske stat med rettssak, er det grunn til å sperre opp øynene. Det er ikke hverdagskost. Saken har samtidig skapt en mer generell og viktigere debatt: Er dommere bortimot immune mot kritikk og evaluering av sitt løpende arbeid? Og i så fall: Hvor bra er det for rettssikkerheten?

DN brakte nylig historien om advokat Fridtjof Piene Gundersen som mener dommer Møyfrid Eggebø kan ha ærekrenket ham.