Fellesforbundet ønsker en utredning av alternativer til EØS-avtalen. Venstreleder Guri Melby mener Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre snakker uklart og setter hele vårt forhold til EU i spill. Et klart flertall blant velgerne – også blant Senterpartiet og SVs velgere – ønsker å beholde EØS-avtalen.