Den omstridte kanadiske psykologen Jordan Peterson skapte opphetet debatt i høst da han slo fast at det kjønnsdelte, norske arbeidsmarkedet skyldes at kvinner er «født sånn». Institutt for samfunnsforskning (Isf) publiserte denne uken en oppsummering av kunnskapen vi faktisk har om i hvilken grad og hvorfor kvinner blir sykepleiere og jobber deltid, mens menn blir ingeniører og sjef.

Peterson har et ubestridt poeng når det gjelder det faktum at kvinner tenderer til å velge «mennesker» og menn velger «tall og ting».