Anita Hoemsnes

Kommentator i Dagens Næringsliv

Dyre advokater og massive forsinkelser viser behovet for en reform i domstolene

Domstolskommisjonens nye rapport inneholder forslag som kan gjøre det billigere og raskere å få løst sivile saker. Politisk hestehandel bør ikke stoppe forslagene denne gangen.

Publisert: Oppdatert:

Retten til å få prøvd sin sak i to instanser er viktig for rettssikkerheten.
Retten til å få prøvd sin sak i to instanser er viktig for rettssikkerheten. (Foto: Per Ståle Bugjerde)