Mandag ble det klart at høyesterettsdommer Jens E. Skoghøy (68) søker avskjed fra sin stilling. Med det kommer en spektakulær sak til en avklaring. I hvert fall foreløpig.

Avskjeden er spesiell. Med seg på veien får Skoghøy 3,6 millioner kroner utbetalt som et engangsbeløp. Ifølge pressemeldingen er det for å sikre at han « … ikke blir økonomisk skadelidende ved at han går av før aldersgrensen på 70 år.»