De siste årene har det blitt lagt frem en rekke rapporter om mangelen på kvinner i toppen av finansnæringen. På seminar etter seminar har toppsjef etter toppsjef (oftest menn) snakket om hvor viktig det er å ha en god kjønnsbalanse i ledelsen.