40 prosent av de globale energirelaterte utslippene av karbondioksid kommer fra kull. Hele 36 prosent av elektrisiteten i verden produseres ved hjelp av kull. I tillegg er denne særdeles forurensende energikilden svært viktig i produksjonen av for eksempel sement og stål.