De siste årene er det gått inflasjon i prognoser som forteller at landet er nødt til å bygge ut massivt med ny kraft.

Prognosene peker i retning av et kraftforbruk i Norge i 2050 på godt over 200 TWh.