Verdien av Norges valuta har i 2020 vært på det laveste mot andre lands valutaer siden 1964. Tre forskere ved Handelshøyskolen BI mener å kunne dokumentere at klimarisiko er en klart medvirkende faktor.

I det ferske arbeidsnotatet bruker økonomene Felix Kapfhammer, Vegard H. Larsen og Leif Anders Thorsrud klimasøksmålet som en illustrasjon på risikoen Norge må håndtere ved overgangen til en lavkarbonøkonomi.

Et flertall på ti dommere i Høyesterett frikjente tirsdag staten, mens fire dommere mente vedtaket om å åpne for oljeutvinning i Barentshavet var ugyldig.