Dette er de nådeløse betingelsene som må innfris hvis verden skal nå Parisavtalens mål om å begrense oppvarmingen av kloden til ned mot 1,5 grader celsius.

Betingelsene er hverken formulert av miljøorganisasjoner eller grønne politiske partier. De kommer fra kanskje verdens mektigste konsulentselskap og ett av verdens største revisjonsselskaper.

McKinsey har beregnet hva som skal til for å avkarbonisere kloden.