Bør vi få kompensasjon for at vi blir rikere?

Stigende boligpriser gjør eierne rikere. Dette kan gi høyere inflasjon, og dermed økte lønnskrav.

Boligkostnader, i form av betalt og beregnet husleie, veier tyngst i konsumprisindeksen. For sentralbanksjef Ida Wolden Bache er det en utfordring at husleiene øker uvanlig mye, når Norges Bank skal få prisveksten ned til rundt to prosent.
Boligkostnader, i form av betalt og beregnet husleie, veier tyngst i konsumprisindeksen. For sentralbanksjef Ida Wolden Bache er det en utfordring at husleiene øker uvanlig mye, når Norges Bank skal få prisveksten ned til rundt to prosent.Foto: Mikaela Berg
Publisert 9. July 2024, kl. 17.55Oppdatert 10. July 2024, kl. 07.08