Da pandemien traff verdens største økonomi for to år siden, var responsen en helt annen enn den var under finanskrisen i 2008 og 2009.

Bare ordningen med kriselån til små- og mellomstore bedrifter det såkalte «payment protection program» på 800 milliarder dollar var like stort som den samlede ekstraordinære pengebruken under finanskrisen. I tillegg delte politikerne ut tilsvarende beløp direkte til husholdningene og et noe mindre beløp i form av midlertidige økninger i arbeidsledighetstrygd.