Manuskriptet for hvordan det økonomiske livet skulle arte seg, var ved inngangen til året noenlunde klart. Det ville bli en tøff start på året, men i takt med varmere vær og at en stadig større andel vaksinerte i befolkningen, ville livet og økonomien bedre seg.

Allerede til våren ville mye se annerledes ut. Det eneste økonomene var litt uenig om var hvor lang tid det ville gå før Norges Banks rentekomité ville sette en