I utgangspunktet skulle det være enkelt: Gi bedrifter som nå er hardt rammet av smitteverntiltak tilskudd til de ansattes lønn, og arbeidsgivere slipper å sende de ansatte hjem til jul med permitteringsvarsel i hånden. Samtidig kan bedriftene bruke overtallige ansatte til å få utført forefallende arbeid eller sende dem på kurs. For de ansatte er det selvsagt bedre å få lønn enn dagpenger, i tillegg til andre bekymringer som følger med en permittering.