Torsdag kveld ble finansministerne i eurosonen enige om en virushjelpepakke på 540 milliarder euro, altså i overkant av et halvt norsk oljefond. Møtene skjedde per telefon og videolink, men minnet ellers om de mange krisemøtene i Europaunionen under eurokrisen for et tiår siden.

  • Det er trolig nok penger til å hindre EU-kollaps.
  • Det tok dagevis med krangling for å komme frem – blant annet et 16 timers møte på onsdag
  • Uenighet er spadd under teppet med uklare formuleringer.