Syv økonomer, hvorav flere av Norges fremste arbeidslivsforskere, har analysert 330.492 personer som i perioden 1. mars til 19. april meldte seg arbeidsledig. Dette utgjør 91 prosent av de registrerte ledige i perioden. For disse menneskene har forskerne ved hjelp av data fra en rekke ulike registre kunnet dokumentere hva som kjennetegner dem som er hardest rammet.

Dette er hovedfunnene i rapporten*:

  • Lav lønn øker sannsynligheten for å bli permittert eller miste jobben permanent.