Solidaritet kan være svinedyrt. Fredag åpner tidenes pengedragkamp om EUs langtidsbudsjett og gigantfondet som skal dra i gang hjulene etter koronakrisen.

Ifølge Europakommisjonens forslag til langtidsbudsjett, skal tilsvarende 11.800 milliarder kroner gå til EUs ordinære drift, 5320 milliarder kroner i direkte støtte til kriserammede land og næringer, mens tilsvarende 2730 milliarder kroner som billige lån.