Torsdag forsøker i de igjen. EU-ledere skal møtes per videolink og søke en felles økonomisk vei ut av koronauføret. Det kreves veldig mange penger.

59 millioner jobber er truet av pandemien i Europa. Arbeidsledigheten kan bli fordoblet de neste månedene, het det i en analyse fra McKinsey som ble offentliggjort mandag.

Krisen truer eurosamarbeidet fordi den rammer ekstra hardt i to store EU-landene som sliter fra før – Italia, med en statsgjeld på 135 prosent av bnp, og Spania, med 95 prosent av bnp.