Nye tall fra Statistisk sentralbyrå tirsdag, viste en litt svakere vekst enn økonomene hadde spådd på forhånd. Mens økonomene i sum hadde tippet en vekst på to prosent i juli, kom fasiten inn på 1,1 prosent. I månedene før, da smitteverntiltakene var blitt trappet ned, var veksten 3,7 prosent.

Bommerten til tross, utviklingen ser ut til å følge skjemaet fra banker og andre prognosemakere om at en rask oppgang i aktiviteten vil bli etterfulgt av en lengre og tregere opphenting.