Kjetil Wiedswang

Kommentator i Dagens Næringsliv

Å gjødsle panikk

Å spille på folks angst i en krisetid for å fremme landbrukslobbyens interesser stimulerer lite annet enn unødvendig panikkhamstring.

Publisert: Oppdatert:

En mulighet som nå drøftes både i Norge og andre europeiske land er å omdisponere mange av dem som nå blir ledige på grunn av krisen for å gjøre en innsats i landbruket.
En mulighet som nå drøftes både i Norge og andre europeiske land er å omdisponere mange av dem som nå blir ledige på grunn av krisen for å gjøre en innsats i landbruket. (Foto: Ole Morten Melgård)