Alle små valutaer dumpes til fordel for de store og likvide, og da særlig dollaren. Krisen er så alvorlig at Norges Bank vurderer støttekjøp av historisk svak krone.

Prisen på én dollar har for nordmenn steget med utrolige 29 prosent siden fredag 6.