Er det én ting som opptar USA og Biden-administrasjonen foran toppmøtet i Nato 14. juni, er det utfordringene Kina representerer. Kina er ikke bare i ferd med å bli jevnbyrdig med USA økonomisk og teknologisk, men også militært.

En god porsjon paranoia serveres nå fra den tidligere amerikanske Nato-toppen James Stavridis.