President Erdogan lovet på Natos toppmøte i Vilnius i juli at det tyrkiske parlamentet skulle ratifisere Sveriges inntreden i alliansen «så snart som mulig». Det viste seg fort at det betydde oktober når et nytt parlament trer sammen. Forhåpentlig kan Sverige snart puste ut, men usikkerheten er likevel ikke helt borte.