I et innlegg i DN 29. januar skriver ledere i film- og tv-produksjonsbransjen at de er bekymret for å miste kulturjobber hvis forbudet mot å sende reklame for utenlandske pengespill i Norge skal håndheves.

Utenlandske pengespill er forbudt i Norge, og det er det gode grunner til. Reklamen retter seg mot de gruppene som er mest utsatt for å utvikle spilleavhengighet. Erfaringer fra andre land viser at svakere reguleringer fører til at reklametrykket øker. Det er bekymringsverdig når 35.000 nordmenn er spilleavhengige og 120.000 nordmenn er i risikosonen.

Hensynet til spilleavhengige må veie tyngst. De seneste årene har regjeringen og stortingsflertallet prioritert arbeidet mot spilleavhengighet fremfor økt omsetning i spillemarkedet. Det er svært lite som tyder på at en høyere tilstedeværelse fra utenlandske spillselskaper vil fremme norsk språk og kultur, eller øke inntektene til fellesskapet. Å se gjennom fingrene med at tv-selskaper sender reklame for ulovlige spill kan derimot føre til store kostnader for samfunnet og dype, personlige tragedier.

LNU og Norsk musikkråd forvalter 200 millioner kroner av overskuddet til Norsk Tipping til barne- og ungdomsorganisasjonene gjennom Frifond. Som forvalter av disse midlene er vi opptatt av en ansvarlig spillpolitikk som legger vekt på å begrense spilleavhengighet. Å ikke håndheve forbudet mot utenlandske spillselskaper er et spill vi er dømt til å tape. Vi kjemper for et levende og mangfoldig kulturliv, men ikke for flere kulturjobber for enhver pris.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Slik selger de inn Lillestrøm til NRK
01:02
Publisert: