Før helgen offentliggjorde Storbritannias finansminister Kwasi Kwarteng sitt «minibudsjett», der han lovet skattekutt og omfattende støtte til husholdninger og næringsliv for å skjerme for høye energipriser. Ambisjonen er å få fart i den økonomien, med mål om årlig vekst på 2,5 prosent årlig

Fredag stupte pundkursen.