Onsdag kom tallene som viser at prisstigningen i Storbritannia har klatret over ti prosent for første gang på 40 år. Matvareprisene steg med 12,7 prosent. Og verre kan det bli. I løpet av høsten er inflasjonen ventet å stige til 13–14 prosent.

Flaskehalser i de internasjonale varekjedene etter covid og krigen i Ukraina er hovedforklaring på prishoppene. I tillegg har britene ekstra importomkostninger etter brexit.

Citizens Advice, en organisasjon som gir råd til briter med økonomiske problemer, anslår at nær hver fjerde brite (24 prosent) ikke vil ha råd til å betale gass- og strømregninger når prisene stiger enda mer i høst.