Gjennomsnittslønnen har etter fradrag for prisveksten bare vokst med 0,1 prosent i gjennomsnitt siden fjerde kvartal 2016, frem til fjerde kvartal 2022. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

I tre av de seks årene vokste prisene langt mer enn gjennomsnittslønnen, hvis man måler fra fjerde kvartal til fjerde kvartal.