Det spruter fortsatt penger opp av Nordsjøen. Det nyter de som jobber i oljenæringen godt av. Lønnsveksten i oljenæringen til og med tredje kvartal i år endte på 6,8 prosent, ifølge tall fra SSB.

Det er skyhøyt over lønnsrammen på 5,2 prosent som ble avtalt i frontfagsoppgjøret i vår.