Anita Hoemsnes

Kommentator i Dagens Næringsliv

Hvorfor er lærerne så sure?

Lønnsoppgjøret i stat og kommune ble godt mottatt av alle parter, bortsett fra i lærerforbundene. Lærernes misnøye er nærmest konstant.

Publisert: Oppdatert:

Utdanningsforbundets Steffen Handal er klar for å ta sine medlemmer ut i streik – igjen.
Utdanningsforbundets Steffen Handal er klar for å ta sine medlemmer ut i streik – igjen. (Foto: Ole Berg-Rusten)