Europa opplever en ny migrantbølge. 900.000 nådde EU i fjor, ikke langt fra den store bølgen i 2015, da 1,3 millioner ankom. Dette er i tillegg til rundt fem millioner som har flyktet fra det krigsherjede Ukraina. Migranter med avviste asylsøknader har vist seg vanskelig å returnere. De siste EU-tallene er fra 2021, da 352.000 migranter sto på listen medlemsland ønsket å sende ut av unionen. Bare 24 prosent ble returnert, ifølge Eurostat.