For 70 år siden ble lp-platen omtalt som «the death of music» og for 40 år siden sang The Buggles om hvordan videoen hadde tatt livet av radiostjernene. Nye kanaler og formater vil erstatte dagens, slik de alltid har gjort. Men der hvor The Buggles hadde en nostalgisk tilnærming til musikk og fryktet effekten av ny teknologi, er jeg mer teknologioptimistisk. Den teknologiske og digitale utviklingen byr på utfordringer, men den åpner også for nye muligheter.

Digitale plattformer gir norske opphavere, musikere og artister tilgang til et globalt publikum. Rapporten fra BI og Menon viser også at det har vært en positiv utvikling i den norske musikkbransjen. Der det tidligere var internasjonale aktører som sto bak de norske artistene som lyktes internasjonalt, er det i økende grad norske plateselskap, management og musikkforlag som investerer i norske talenter og rettigheter. Det norske musikkmarkedet vokser, vi ser en sterk og økende etterspørsel etter norsk musikk internasjonalt og tilfanget av skapende og utøvende musikere øker. Samtidig er det er færre artister som når et bredt publikum.

Musikken og måten vi opplever musikk på er i endring. Nye uttrykk og sjangere kommer til, hver generasjon har sitt eget særpreg, sin egen lyd. Norsk plateindustri er over 100 år gammel, og gjennom de mer enn hundre årene har nye formater og kanaler avløst hverandre og bidratt til at musikken har nådd ut til stadig flere. I dag er det ikke lenger snakk om en plateindustri, men om en sammensatt musikkindustri hvor digitale plattformer har økt både tilgangen og konkurransen.

På bakgrunn av det ba Kulturdepartementet BI og Menon om å utrede digitaliseringens innvirkning på norsk musikkbransje. Rapporten viser blant annet at nordmenn hører stadig mindre på norsk musikk. Selv om norskandelen sannsynligvis er noe høyere enn hva utredningen viser fordi den ikke regner med artister, produsenter og låtskrivere som Kygo, Stargate og Ina Wroldsen, som er signert på utenlandske selskaper, er det likevel en vekker. For det første vil en lavere norskandel svekke næringsgrunnlaget til norske opphavere, musikere og artister, og for det andre er det viktig at den brede og mangfoldige musikkproduksjonen finner sine lyttere.

I 2017 skjerpet vi kravene til NRK og sa at minst 40 prosent av musikken som spilles på NRK P1, P2 og P3, skal være norsk, med vekt på norskspråklig eller norskkomponert musikk. Men radiokrav har sine begrensninger. For mens min generasjon lytter til og opplever ny musikk på radio, er det helt andre kanaler som er gjeldende for den yngre generasjonen. For noen er det Spotify, for andre er det tv-serier, dataspill og for mange er det Youtube.

Og mot grenseløse digitale plattformer møter nasjonale regler sine begrensninger.

I EU arbeides det med en reform av reglene om opphavsrett for å løse noen av utfordringene med internett-plattformenes rolle ved formidling av åndsverk. Det er viktig å sikre at opphavere får betalt for musikken som formidles. Samtidig vil ikke en EU-reform løse utfordringen med lavere norskandel.

Hvordan kan vi bidra til at et bredt mangfold av norsk musikk når ut til flere, særlig dagens barn og unge? Det er en utfordring vi må jobbe sammen for å løse.

Det vil står sentralt i stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur som kommer i 2020.

Rett over sommeren vil det utlyses et eksportprogram rettet mot musikkbransjen, med fokus på uavhengige musikkprodusenter og -studioer. Programmet skal styrke aktørenes internasjonale konkurransekraft. Målet er at flere oppdrag ute skal bidra til å utvikle bransjen og næringsgrunnlaget her hjemme. I tillegg til eksportrettede tiltak, peker rapporten på lån og risikoavlastning som en måte å gjøre det på. Det er vi allerede i gang med.

Mange av de skapende og utøvende musikerne som gir oss lyden av livet er organisert som frilansere og selvstendig næringsdrivende. I kunstnermeldingen som vi jobber med nå, har vi et særlig fokus på hvordan vi kan styrke rammevilkårene og de sosiale rettighetene for de.

Mitt mål er en bred og mangfoldig musikkproduksjon og en sterk norsk musikkindustri som står godt rustet til å møte både dagens og fremtidens utfordringer. For å få lyden av livet, må vi sørge for liv i lyden.


(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

– Karer, har dere kontroll? Petter Stordalen skal åpne Norges største hotell om kort tid. Rekker bygningsarbeiderne å bli ferdig til åpningsfesten?
02:06
Publisert: