I Vegtrafikkloven §22 heter det: «Ingen må føre motorvogn når han er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel.» At promillegrensen går ved 0,2 for alkohol, vet alle. Men hvor går den for «annet berusende middel»?

En kvinne i 40-årene ble i april dømt i Agder lagmannsrett for å ha kjørt bil med THC i blodet.