Generalsekretær Jens Stoltenberg skal fornye Nato gjennom prosjektet Nato 2030. Nå får han innspill gjennom et bokverk begått av 27 sikkerhetspolitiske eksperter, der halvparten er norske offiserer. Redaktører for boken Military Strategy in the 21st Century. The Challenge for Nato er Janne Haaland Matlary og Rob Johnson.

Mens en nylig fremlagt ekspertrapport listet opp 138 små og store (flest små) forslag til endringer i Nato, rettes her grunnleggende kritikk mot manglende tenkning rundt militær strategi, særlig på europeisk side.