I erklæringen fra toppmøtet i Madrid står det at Nato-landenes ledere er enige om å øke de fellesfinansierte budsjettene. På sin avsluttende pressekonferanse torsdag brukte generalsekretær Jens Stoltenberg uttrykket en «betydelig» økning.

DN er kjent med at i de ikke offentlige beslutningene fra Madrid-møtet er det lagt opp til en storstilt endring av finansieringen. Uttrykket «betydelig» kan faktisk komme til å bety tre- til firedobling av fellesfinansieringen frem mot 2030.