Eva Grinde

Eva Grinde er kommentator i Dagens Næringsliv

Skrot «New Public Management». Som begrep.

Begrepet New Public Management er blitt så politisert at det for mange er ensbetydende med «alt ondt». Dermed er det også blitt ubrukelig i debatten om god ledelse og styring.

Publisert: Oppdatert:

De som primært drives av et ønske om ytre belønning, vil gjøre kun det som skal til for å oppnå den belønningen, for så å vente på neste løfte. Det krever nitid «hopp så får du en kjeks-ledelse», som Kuvaas selv så treffende har kalt det.
De som primært drives av et ønske om ytre belønning, vil gjøre kun det som skal til for å oppnå den belønningen, for så å vente på neste løfte. Det krever nitid «hopp så får du en kjeks-ledelse», som Kuvaas selv så treffende har kalt det. (Foto: Colourbox)